Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatban nem kell tartania rejtett klauzuláktók. Éppen ellenkezőleg. Igyekeztünk, hogy egyszerűek, világosak és a lehető legelőnyösebbek legyenek az ügyfeleinknek.

A www.klarstein.hu internetes üzlet

Általános Szerződési Feltételei

(a továbbiakban csak "ÁSzF")

1) Az ÁSzF érvényessége

Az alábbi ÁSzF

a CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, székhely: Wallstraße 16 10179 Berlin, Deutschland

Cégjegyzék: HRB 98898

Kereskedelmi bíróság: Charlottenburg (Berlin)

EU adószám: DE 814529349

Magyarországi adószám (ÁFA regisztráció): 26916077-2-51

WEEE-Nr.: DE 46906833, ügyvezető igazgató: Peter Chaljawski, a továbbiakban csak mint „eladó”

és az ügyfeleink megállapodásának feltételei, vagyis minden személynek, aki a www.klarstein.hu internetes üzleten keresztül terméket vásárol, vagy egyenesen a vállalat székhelyén, a továbbiakban csak mint „vásárló“.


Az eladó és a vásárló közti üzleti- és jogi feltételeket az ÁSzF, a www.klartein.hu internetes üzlet Reklamációs feltételei, valamint Polgári törvény, Kereskedelmi törvény és a Fogyasztóvédelmi törvény határozza meg, valamint az egyéb idevágó rendelkezések.

2) A termék megrendelésének módja és a vásárlási szerződés megkötése

a.) A vásárló a kitöltött elektronikus megrendelő űrlap segítségével rendeli meg a megrendelni kívánt terméket, mely az internetes üzlet üzemeltetőjének weboldalán található (a továbbiakban csak mint "megrendelés"). Az internetes üzlet üzemeltetője kötelezi magát a megrendelés azonnali teljesítésére és a vásárló részére a megrendelt termék haladéktalan elküldésére.

b.) A vásárló a megrendelés során köteles az összes szükséges adatot kitölteni. A megrendelés végleges teljesítése előtt a vásárlónak lehetősége van a megrendelést és a megadott adatokat leellenőrizni. A már megadott adatok változtatása a "Vissza" billentyűvel lehetséges, mellyel a vásárló visszakerül a korábbi lépésekhez. A vásárló a megrendelést a "Most megvenni" billentyűvel igazolja. A megrendelés elküldöttnek minősül, amint kézbesítve lesz az eladónak és az összes adatot tartalmazza ami a megrendelés teljesítéséhez szükséges, úgymint: szállítási és számlázási cím, minden a megrendelési űrlap által megkövetelt rendelési adattal, a megrendelő email címe, valamint telefonszáma, a megrendelt termék pontos megnevezése, darabszáma, a kézbesítés ideje és módja. Az elküldött megrendelés a vásárló részéről a vásárlási szerződés megkötésének a javaslata is egyben.

c.) Az elküldött megrendeléssel a vásárló kötelezi magát a megrendelt termék megvásárlására. A vásárlónak ezt visszavonni kizárólag abban az esetben áll módjában, ha a rendelés visszavonása korábban érkezik be az eladóhoz, mint hogy az eladó elküldené a vásárlást nyugtázó és igazoló emailt a vásárlónak.

d.) Az eladó, vagy az internetes üzlet üzemeltetője a vásárló megrendelésénél feltüntetett email címére a vásárló megrendelését nyugtázó és igazoló emailt küld. Az eladó bizonyos esetekben (pl. Részlet fizetésre történő vásárlás, stb.) fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlótól a megrendelést nyugtázó email elküldése előtt a szükséges iratokat kikérje.

e). A vásárlási szerződés a vásárlónak küldött megrendelést nyugtázó email elküldése után, megkötöttnek minősül.

f.) Az eladó a vásárló megrendelésének jellegétől függően, úgymint: a termék darabszáma/mennyisége, a vásárlási ár magassága, a szállítás költségei, a szállítás távolsága, stb. A megfelelő módon mindig jogosult a vásárlótól felhatalmazást, autorizációt kérni (a megrendelés további igazolását), például telefonon, vagy írott formában. Amennyiben a vásárló ezt az autorizációt (további igazolást) nem teljesíti az eladó által megkövetelt módon és időben, úgy a meghatározott idő letelte után a vásárlási szerződés érvényét veszíti és semmisnek tekintendő. A szerződéses felek kötelesek mindent kiadni és teljesíteni, ami a szerződés megszűnésének pillanatáig érvényben volt.

g.) Egyértelmű nyomtatási, megjelenési, elektronikus megjelenítési hiba esetén, mely az árakat, leírást, termékleírást, műszaki paraméterek leírását , a termékek képeit a katalógusban, hirdetésben, illetve az eladó internetes oldalán található, az eladó mindig fenntartja magának a jogot nem elküldeni a megrendelést nyugtázó emailt a vásárlónak.

h.) Az eladó írásban kiállított ajánlatainak, árajánlatainak érvényessége a kiállításuk napjától számított egy naptári hónapig érvényes, amennyiben nincs másképp megállapítva.

i.) Az internetes felületen az árak forintban vannak feltüntetve, a 27 % áfát is beleértve – Ft áfával együtt.

3) Fizetési feltételek

A vásárló a kézbesített termékekért és szolgáltatásokért a következőképpen fizethet:

 • Készpénzfizetés (beleértve az utánvéttel történő fizetést),
 • Átutalással történő fizetés, vagy kiállított határidős számlára, ill. Szerződésre történő készpénzfizetés,
 • Előre történő fizetés pénz átutalással, vagy készpénzben „pro-forma“ számlára,
 • Bankkártyával, vagy hitelkártyával történő fizetés: VISA, VISA Electron, MasterCard, Diers Club
 • PayPal –on keresztül történő fizetés
 • Minden előre történő fizetés esetében érvényes, hogy a megrendelés, átvétel, illetve a megrendelt termék kézbesítése csak azután lehetséges, miután a számlázott összeg az eladó számláján jóváírásra került, vagy készpénzben került térítésre. A vásárló az eladótól minden esetben számlát kap.

  Abban az esetben, ha a vásárló a megrendelés árát előre téríti, de az eladó nem képes a termék kézbesítését bebiztosítani, az eladó visszafizeti a már befizetett összeget a vásárlónak, mégpedig legkésőbb a vásárló megrendelésétől számított 14 napon belül. Az eladó ebben az esetben az összeget a vásárló számlájára utalja, mely számlaszámát a vásárló elküld email-ben a következő email címre: info@klarstein.com

  4) Kézbesítési feltételek

  Amennyiben a szerződésben fel van tüntetve, illetve a megrendelés vásárló általi írásos igazolása esetén a kézbesítési idő kötelező érvényűvé válik. Minden egyéb esetben a kézbesítési idő informatív jellegűnek minősül, melynek be nem tartása nem tekinthető a szerződés megszegésének.

  Bármiféle akadály felmerülése esetén, mely az eladót gátolja a megrendelt áru vásárlónak történő kézbesítésében, az eladó informálja a kialakult helyzetről a vásárlót és megegyeznek a további lépésekben. A teljesítés határideje annyi idővel hosszabbodik meg, mely után a vásárló késésben van a szerződéses kötelezettségei teljesítésével az eladó felé, melyet ugyan az a szerződés szabályoz. Az eladó jogosult a termékek és szolgáltatások részletekben történő kézbesítésére, esetlegesen még a megállapított kézbesítési idő letelte előtt is. A megrendelt áru a vásárlónak több részben is kézbesítve lehet, ebben az esetben a vásárló amennyiben utánvéttel fizet, mindig csupán a megrendelés azon részéért fizet, melyet átvett.

  Az eladó fenntartja magának a jogot annak eldöntésére, hogy melyik megrendelést kézbesíti személyesen és melyik megrendelést küldi el szállító vállalaton keresztül, vagy futárszolgálattal. A kézbesítés összege minden esetben fel van tüntetve a www.klarstein.hu weboldalon.

  Az eladó fenntartja magának a jogot a kézbesítési költségek megváltoztatására, amennyiben a megrendelt termék paraméterei (a termék méretei, súlya, egyéb paraméterei) elkerülhetetlenné teszik ezt. Amennyiben a vásárló nem veszi át a megrendelt árut, úgy a vásárló köteles megtéríteni az összes költséget, melyet ezáltal az eladónak előidézett (nem érvényes jogos és elismert reklamáció esetén).

  A vásárló köteles kapcsolatba lépni az internetes üzlet üzemeltetőjével, amennyiben a megrendelésétől számított hét munkanapon belül sem kapta meg a megrendelt terméket. (Előfordulhat, hogy a szállító vállalat, vagy a futárszolgálat nem írta ki a levelet és a küldemény a futárszolgálatnál került elhelyezésre a vásárló tudta nélkül.)

  5) A már megfizetett termék átvételének késedelme

  Amennyiben a megegyezett személyes átvétel esetében a már megfizetett termék a megegyezett határidő után több mint öt nap után sem kerül átvételre, úgy az eladó jogosult a kézbesítés tárgyát elraktározni, mégpedig a vásárló költségterhének rizikójával.

  A termék átvételének késedelmi idejéig a vásárló köteles az eladónak a megrendelt és át nem vett termék árának havi 5% -os átalánydíját kifizetni (amennyiben az eladó és a vásárló nem egyezett meg másképp), mely összeg az át nem vet termék eladó általi raktározásának költségeit képezi, amennyiben az eladó és a vásárló nem egyeznek meg másképp.

  Egy hónap letelte után az át nem vett termék a vásárlónak újra kézbesítésre kerül, mégpedig a megrendeléskor megadott szállítási címre.

  6) A kézbesített termék mennyisége (darabszáma)

  A kézbesített termék darabszáma különbségének megállapítása esetén az eladót haladéktalanul, írásban kell értesíteni erről a tényről, mégpedig legkésőbb a megrendelt termék átvételi idejétől számított 24 (huszonnégy) órán belül. Az írásbeli értesítés ebben az esetben a következőket jelenti: levél, vagy igazolt email üzenet.

  A kézbesített termék darabszám különbségével kapcsolatos minden később beérkező reklamációt az eladó nem akceptálja.

  7) A termék megkárosodása rizikójának felelőssége

  Annak a kockázata, hogy a terméken kár keletkezik, a megrendelt áru átvételének pillanatában átszáll az eladóról a vásárlóra. A vásárló a termék átvételekor köteles a terméket átnézni, és az esetleges károsodást a szállítónál azonnal reklamálni. Amennyiben ezt nem teszi meg, az átnézést követő 24 órán belül a szállítóvállalatnál érvényesítheti az elégtelenségekkel kapcsolatos igényét, de csak akkor, ha igazolni tudja, hogy a termék még az átvétel előtt károsodott. Az ezt követő reklamációs folyamat a vásárló és a szállító vállalat közt zajlik.

  8) A termék összeszerelésének és használatának feltételei

  Amennyiben a megrendelt termék nem installációs utasítással let kézbesítve, úgy a termék összeszerelését ajánlott szakszervizben elvégeztetni. A feltételek be nem tartása és a szakszerűtlen összeszerelés miatt keletkezett kár nem képezi reklamáció tárgyát (nem vonatkozik a kézbesített termék látható, vagy rejtett hibáira).

  A termékek összeszerelésével kapcsolatos költségek nincsenek a termék árába kalkulálva és az eladó nem köteles ezeket a szolgáltatásokat a vásárlónak bebiztosítani.

  9) A megrendelés törlése

  A megrendelés törlése a vásárló részéről:

  A vásárlónak joga van bármikor, minden további indoklás nélkül törölni a megrendelését, a megrendelés vásárlóra vonatkozva kötelező érvényű nyugtázása előtt az eladó részéről. A már nyugtázott így a vásárlóra nézve kötelező érvényű megrendelés esetén, kizárólag akkor törölhető a megrendelés, ha az eladó nem tudja teljesíteni a leegyezett szállítási feltételeket. Már nyugtázott megrendelés törlése esetén a vásárló köteles az eladó költségeit megtéríteni, melyek az eladónak emiatt keletkeztek. Az eladó a kár megtérítésének jogát főleg a termék lerendelése esetén érvényesíti, vagyis amikor a vásárló kívánságának megfelelően kénytelen volt lerendelni a terméket, vagy abban az esetben, ha a megrendelt termék beszerzése során az eladónak már bizonyíthatóan költségei keletkeztek. A megrendelés stornó díja elérheti a termék összértékének az 50% -át is.

  Az eladó fenntartja a megrendelés törlésének jogát, vagy a megrendelés egy részének törlése jogát, mégpedig a következő esetekben:

  - nem volt mód a megrendelés kötelező érvényű nyugtázására (hibásan megadott telefonszám, elérhetetlen/kikapcsolt telefon, a vásárló nem reagál az elküldött emailekre, stb.)

  - a terméket már nem gyártják és/vagy nem szállítják, vagy a beszállító jelentős módon megváltoztatta a termék árát. Ilyen és ehhez hasonló eset felmerülése esetén az eladó haladéktalanul kapcsolatba lép a vásárlóval a további lépések megbeszélése végett. Amennyiben a vásárló már megfizette a termék árának egy részét, vagy egészét, a már megfizetett összeget az eladó visszautalja a vásárló számlájára, vagy címére, mégpedig 14 naptári napon belül.

  10.) Elállás a szerződéstől

  A vásárló a megrendelése elküldésével igazolja az eladónak, hogy az eladó időben és teljes mértékben teljesítette a törvény által előírt informálási kötelességét. Az elállási jog a törvény által előírt 14 naptári napon belül érvényesíthető.

  Amennyiben a vásárló ezen időszakon belül dönt a szerződéstől való elállástól, úgy az eladó a következő feltételek betartását kéri:

  A vásárló köteles írásos formában kapcsolatba lépni az eladóval és kérvényezni a szerződéstől való elállást, mégpedig a megrendelés számának, a vásárlás dátumának, valamint a vásárló számlaszámának, vagy címének megadásával (ahová az eladó a pénzt utalni tudja), valamint kérésével, ami a termék cseréjét, visszaváltását illeti.

  Ha a vásárló a terméket már megkapta és átvette, majd visszaküldi a kérvényével, a vásárlást, valamint az átvételt igazoló dokumentummal együtt, akkor a következő feltételeknek kell érvényesülnie:

  • A terméknek az eredeti, sérülésmentes csomagolásban kell lennie
  • A terméknek sérülésmentesnek, használati nyomoktól mentesnek, tisztának kell lennie
  • A terméknek teljesnek kell lennie, azaz a termék összes komponensének meg kell lennie, csatlakozóknak, használati utasításnak, stb.
  • Ellenkező esetben az eladó termék összértékének 1 % -át számlázza, mint manipulációs díjat a termék használatának minden egyes napjáért és maximálisan 30 %-os díjat a termék eredeti, újszerű állapotba hozásáért.
  • A termékre a szállítás során biztosítást kell kötni, ellenkező esetben az eladó nem felel az esetleges elvesztéséért, vagy a szállítás során keletkezett sérülésekért.
  • Az összes feljebb említett feltétel teljesülésekor, pénzügyi kompenzáció esetén a termék árát az eladó elutalja a vásárló számlaszámára, mégpedig legkésőbb 14 nappal az után, hogy a termék kézbesitve lett cégünk címére. A visszautalt összegből az eladó leszámítja a szállítás költségeit, valamint a termék vásárló általi sérülése, elhasználódása esetén külön költséget is felszámolhat, a feljebb leírtak értelmében.
  • Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, az eladó fenntartja a jogot, hogy ne akceptálja a vásárló szerződéstől való elállási szándékát. Ebben az esetben a terméket az eladó visszaküldi, a szállítás költségét a vásárlóra terhelve.
  • Amennyiben a szerződéstől való elállás oka a termék javíthatatlan károsodásából, vagy többszörös szervízelésből (3 x ismétlődő azonos hiba, vagy 4 x különböző hiba, melyet a jótállási időszak alatt a szervíz technikus elismert) adódik, úgy szükséges az összes szervízelési iratot a mellékelni.

  11) Kizárólagos tulajdon

  A termék tulajdonjoga a termék teljes vételárának megtérítésével a vásárlóra száll át. A vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a termék vételárát nem téríti meg teljes mértékben és időben, úgy a még ki nem fizetett termékkel a termék teljes vételárának megtérítéséig, jogilag a következőképpen diszponál: nem adhatja el, harmadik félre nem ruházhatja át, jogilag nem terhelheti (pl. Nem zálogosíthatja el). A vásárlónak kötelessége a terméket hozzáférhetővé tenni, illetve ha az eladó arra felszólítja, a saját költségén visszaszolgáltatni. Az eladó előzetes írásos engedélye nélkül a vásárló nem jogosult az eladó és a vásárló közt megkötött szerződés kötelezettségeit harmadik félre átruházni.

  12.) Jótállás/Reklamáció

  A reklamációkról a www.klarstein.hu weboldalán (főoldal, szekció: Reklamáció) feltüntetett reklamációs szabályzat rendelkezik. A vásárló a megrendelése elküldésével igazolja, hogy elolvasta és megértette az eladó feljebb említett reklamációs szabályzatát, valamint azzal egyetért.

  A jótállás nem vonatkozik a termék nem szakszerű kezeléséből, nem rendeltetésszerű használatából, összeszereléséből, nem a használati útmutatónak megfelelő kezeléséből (amennyiben az a csomagolás részét képezi) keletkezett meghibásodásokra. A jótállás időtartama a termék vásárló általi átvételének napjától veszi kezdetét. A jótállásra vonatkozó igény kizárólag a vásárlót illeti, harmadik félre nem ruházható át.

  A termék szakszerűtlen, vagy arra nem felhatalmazott szakember általi megbontása esetén, a jótállás érvényét veszíti.

  Amennyiben a vásárló reklamálja a megvásárolt terméket, az eladó a reklamációt gondosan leellenőrzi, és dönt róla a lehetőségeknek és a reklamált termék állapotának figyelembe vételével, mégpedig legkésőbb harminc napon belül a reklamáció beérkezésétől számítva.

  A vásárló elveszíti a javítás költségeinek megtérítési jogát, ha a termék hibáját elsősorban nem az eladónak jelenti be, és a javítást maga végzi el, vagy arra nem jogosult és az eladó által fel nem hatalmazott szervízt bíz meg. Ebben az esetben ugyanis az eladó nem tudja leellenőrizni és igazolni, hogy a szervíz szakszerű döntést hozott-e. Éppen ezért, az ilyen be nem jelentett javítás költségeit a vásárló teljes mértékben magára kell hogy vállalja és az eladótól nem jogosult semmiféle kártérítés kifizetésére. Minden egyéb, a reklamáció likvidálásával kapcsolatos feltétel, kivétel és egyéb eljárás (jótállás, stb.) az eladó aktuális és érvényes jótállási feltételek leírásában található, a www.klarstein.hu weboldalon.

  13) Adatvédelem

  Az eladó, saját szükségletei céljából (belső statisztikák és egyéb monitoring jellegű tevékenység) jogosult a vásárlók adatait tárolni és feldolgozni. Az eladó harmadik félnek az adatokat nem adhatja ki. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletek az eladó weboldalán (www.klarstein.hu) vannak feltüntetve, az Adatvédelem szekció alatt.

  16.) Záró rendelkezések

  Minden ellentét, mely a szerződő felek közt kialakulhat szerződéses kötelezettségeik teljesítése folyamán, nem bírósági úton, hanem közös megegyezéssel lesz rendezve. Amennyiben a megegyezés nem jönne létre érvényes, hogy az ellentét tárgyában az eladó székhelyéhez tartozó illetékes bíróság hivatott dönteni.

  A vásárló a megrendelése elküldésével igazolja hogy feltétel nélkül elfogadja és egyetért az itt feltüntetett szerződéses feltételekkel.

  Az általános szerződéses feltételek 2012. 11. 05. –től lépnek érvénybe. Minden korábbi szerződéses feltétel és megállapítás érvénytelen. A Chal-Tec GmbH fenntartja a jogot az általános szerződési feltételek megváltoztatására.

  fel